Maatschappelijk Verantwoord

 

ONTLASTEN

We streven ernaar om producten te in- en verkopen die de gezondheid van mens en dier niet schaden en een minimaal effect hebben op het milieu. Dit betekent in de praktijk dat we zeer zorgvuldig onze leveranciers kiezen, deze zijn bij voorkeur ISO gecertificeerd, waarbij wij steeds verdergaande eisen stellen wat betreft arbeidsveiligheid, milieu, verpakkingen, etiketten en productinformatie.  De wensen van onze afnemers staan centraal waarbij bovengenoemde aspecten een grote rol spelen. De vernieuwingen op chemisch/technisch gebied leiden tot een beleid waarbij Bemu Plus steeds vaker de adviserende partner wordt van onze afnemers.

BETROKKENHEID

Waarom doen we dit? Het milieuaspect gaat ons allen aan. We gebruiken met z’n allen te veel energie waardoor we een enorme hoeveelheid broeikasgassen veroorzaken en de aarde in snel tempo opwarmt. Als we niets doen heeft dit ernstige gevolgen voor het klimaat en onze kinderen. Bemu Plus probeert hier zijn steentje aan bij te dragen door steeds meer elektrisch aangedreven machines te promoten en steeds minder benzine en diesel aangedreven machines in de markt te zetten.

PRODUCTEN EN MATERIALEN

Klanten moeten ons kunnen vertrouwen! Daarom werkt Bemu Plus uitsluitend met gerenommeerde leveranciers die wet- en regelgeving voor chemicaliën en andere materialen op de voet volgen en waar mogelijk voor zijn. Dit betekent dat er in ons assortiment van 15.000 verschillende artikelen geen producten mogen zitten die niet voldoen aan de normen van de EEG. Op al onze producten is de zogeheten ingrediëntendeclaratie vermeld waardoor onze afnemers in een oogopslag kunnen zien welke stoffen het product bevat. Daarnaast is van elk product uitgebreide product- en veiligheidsinformatie beschikbaar. De verpakkingen zijn voor 100% recyclebaar en in ons assortiment zitten producten die door recycling tot stand zijn gekomen, zoals plastics en papierproducten. In ons assortiment zitten voorts geen producten van dubieuze herkomst of die door kinderarbeid zijn vervaardigd. Onze eisen worden steeds aangescherpt en gecommuniceerd met onze leverancier.

 

PRAKTIJK/ALGEMEEN

Het doel van onze onderneming is om winst te halen uit onze activiteiten waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen een voorwaarde is.

Binnen onze organisatie betekent dit de zorg voor onze medewerkers die wij de gelegenheid bieden in een prettig werkklimaat zich verder te ontwikkelen en een goede toekomst op te bouwen.

Wij bieden stagieres in diverse vakgebieden de mogelijkheid praktijkervaring op te doen.

Door het gebruik van ons digitale bestelsysteem bieden wij digitale facturen aan waardoor het gebruik van papier enorm wordt teruggedrongen.

Bij de keuze van transportmiddelen wordt ernstig rekening gehouden met de soort brandstof en het verbruik daarvan.

Onze bedrijfsgebouwen worden verlicht door spaarlampen, kantoren en magazijn zijn schoon en goed geventileerd en daardoor prettig om in te werken.